MuszynskY Show LIVE w GDAŃSKU. Wielki finał Jarmarku św. Dominika