iluzjonista Marcin Muszyński – na największej imprezie plenerowej Malborka w 2014 roku.